LØNSATSER FOR SIMULATION OG FÆRDIGHEDSTRÆNING
PR. 01-10-2023

TypeLønsats

Timeløn
Figurant (Niveau 1)166,51
Operatørfunktioner (Niveau 1)166,51
Teknisk assistance o.lign. (Niveau 1)166,51
Pension (5,39% af Niveau 1)8,97

Simulationsassistent (Niveau 2)222,47
Anæstesioperatør (Niveau 2)222,47
HPS operatør (Niveau 2)222,47
Kursus- og eksamenskoordinator (Niveau 2)222,47
Pension (5,39% af Niveau 2)11,99

Undervisning i kliniske og praktiske færdigheder (Niveau 3)251,41
Undervisning i full scale simulation (Niveau 3)251,41
Pension (5,39% af Niveau 3)13,55

Fleksibilitetstillæg (8,50% af Niveau 1)14,15