LØNSATSER FOR SIMULATION OG FÆRDIGHEDSTRÆNING
PR. 01-01-2023

TypeLønsats

Timeløn
Figurant (Niveau 1)165,72
Operatørfunktioner (Niveau 1)165,72
Teknisk assistance o.lign. (Niveau 1)165,72
Pension (5,39% af Niveau 1)8,93

Simulationsassistent (Niveau 2)221,41
Anæstesioperatør (Niveau 2)221,41
HPS operatør (Niveau 2)221,41
Kursus- og eksamenskoordinator (Niveau 2)221,41
Pension (5,39% af Niveau 2)11,93

Undervisning i kliniske og praktiske færdigheder (Niveau 3)250,22
Undervisning i full scale simulation (Niveau 3)250,22
Pension (5,39% af Niveau 3)13,49

Fleksibilitetstillæg (8,50% af Niveau 1)14,09