LØNSATSER FOR SPV OG VT
REGION SYD, REGION MIDT, REGION NORD
OG SLAGELSE SYGEHUS I REGION SJÆLLAND
PR. 01-01-2023

TypeSPVVT

Timeløn
Timeløn159,96166,64
LPK pension (6,4%)10,2410,66

Tillæg
Aften-/nattillæg50,6750,67
Lørdagstillæg35,4835,48
Mandagstillæg35,4835,48
Søndagstillæg79,9883,32
Søgnehelligdagstillæg159,96166,64
Overtidstillæg79,9883,32

Specielle tillæg
Kitteltillæg1,951,95
Psyktillæg4,194,19
Hjemmetillæg2,62,6
Udrykningsgodtgørelse158,96158,96
Køle-/varmetillæg39,9941,66
Isolationstillæg39,9941,66

Holdtjeneste
Holdtillæg28,7428,74
Holdlederhonorar pr. mdr.1470,061470,06
Funktionstillæg A6,82-
Funktionstillæg B14,89-
Funktionstillæg C-8,09

Sygdom og barsel
Sygedagpenge120,68120,68
Løn under graviditetsorlov120,68120,68

Information

- Aftentillæg betales for vagter fra kl. 17-06

- Løerdagstillæg betales for vagter fra kl. 08-24

- Søndagstillæg betales for hele døgnet

- Mandagstillæg betales for vagter fra kl. 00-04 forudsat at vagten er påbegyndt kl. 00 eller tidligere

- Søgnehelligdagstillæg betales for helligdage der ikke falder på en søndag

- Der betales 50 pct. tillæg (af grundlønnen) på følgende dage:

* Juleaftensdag fra begyndelse af dagstjeneste til kl. 24

* 1. maj, Grundlovsdag og Nytårsaftensdag fra kl. 12-24

Når der ydes tillæg for SH-dag eller de særlige dage ydes der ikke også lørdags- og mandagstillæg