LØNSATSER FOR SPV OG VT
REGION SYD, REGION MIDT, REGION NORD
OG SLAGELSE SYGEHUS I REGION SJÆLLAND
PR. 01-10-2022

TypeSPVVT

Timeløn
Timeløn158,78165,4
LPK pension (6,4%)10,1610,59

Tillæg
Aften-/nattillæg50,2950,29
Lørdagstillæg35,2135,21
Mandagstillæg35,2135,21
Søndagstillæg79,3982,7
Søgnehelligdagstillæg158,78165,4
Overtidstillæg79,3982,7

Specielle tillæg
Kitteltillæg1,941,94
Psyktillæg4,164,16
Hjemmetillæg2,582,58
Udrykningsgodtgørelse157,78157,78
Køle-/varmetillæg39,741,35
Isolationstillæg39,741,35

Holdtjeneste
Holdtillæg28,5328,53
Holdlederhonorar pr. mdr.1459,141459,14
Funktionstillæg A6,77-
Funktionstillæg B14,78-
Funktionstillæg C-8,03

Sygdom og barsel
Sygedagpenge120,68120,68
Løn under graviditetsorlov120,68120,68

Information

- Aftentillæg betales for vagter fra kl. 17-06

- Løerdagstillæg betales for vagter fra kl. 08-24

- Søndagstillæg betales for hele døgnet

- Mandagstillæg betales for vagter fra kl. 00-04 forudsat at vagten er påbegyndt kl. 00 eller tidligere

- Søgnehelligdagstillæg betales for helligdage der ikke falder på en søndag

- Der betales tillæg som på søgnehelligdag på følgende dage:

* Juleaftensdag fra begyndelse af dagstjeneste til kl. 24

* 1. maj, Grundlovsdag og Nytårsaftensdag fra kl. 12-24

Når der ydes tillæg for SH-dag eller de særlige dage ydes der ikke også lørdags- og mandagstillæg