EKG
Formål:
Elektrokardiografi (EKG) er en essentiel undersøgelse hos mange patientgrupper, særligt ved blodprop i hjertet, rytmeforstyrrelser og besvimelser, men er også vigtigt ved bl.a. elektrolytforstyrrelser og forgiftninger mv. Kurset vil beskrive de væsentligste arytmier der ses i den kliniske hverdag.

Overordnet indhold:

Kurset består af korte teoretiske gennemgange af forskellige arytmier efterfulgt af cases for at gøre kursisterne fortrolige med selv at fortolke EKG. Det forventes at kursisterne deltager aktivt i kurset.
Fokus vil være på at fortolke EKG, stille diagnoser og relatere EKG fund til den kliniske case og mindre på den praktiske behandling i klinikken.

Kursets sigte er at forberede den studerende til lægevikariat eller KBU, og kan bidrage til eksamensforberedelse på medicinstudiet.
• Teori om EKG og arytmier
• Systematisk gennemgang af EKG
• Grenblok
• Supraventrikulære arytmier
• Ventrikulære arytmier
• AV-blok, SA-blok og pacemaker
• Elektrolytforstyrrelser
• Iskæmi og myokardieinfarkt

Alle lægestuderende kan deltage i kurset

Tilmelding for medlemmer af FADL sker via. mit.fadl.dk
Tilmelding for ikke-medlemmer af FADL ske ved at sende en mail til okf@fadl.dkStudietrin: 7
Startdato: 18/05-24
Tilmeldingsfrist: 17/05-24
Sted: Emil Aarestrup i klinikbygningen
Antal dage: 2
Pris: 100 kr
TILMED DIG