Akut pædiatri
Kurserne i FADL henvender sig især til studerende, der påtænker at tage et lægevikariat. Der lægges derfor stor vægt på den praktiske tilgang til hospitalsarbejdet.


Kurset sigter at forberede lægestuderende på mødet med børn i sygehusvæsenet. Kurset skal give den
lægestuderende basale kompetencer og en introduktion til det pædiatriske område. Herunder
hvordan man praktisk går til den kliniske vurdering af børn, kendskab til vitalparametre og kliniske
karakteristika hos syge børn, samt faresymptomer hos det kritisk syge barn.
Vi gennemgår almindelige medicinske tilstande hos børn som man ofte møder i akutmodtagelsen og deres
behandling, samt gennemgår akutte medicinske tilstande der kræver øjeblikkelig intervention og tilkald af
ekstra hjælp. Derudover fokuserer kurset på kommunikation med børn og forældre og dennes betydning i
det kliniske arbejde.
Kurset gennemføres som et miks af oplæg og case baseret undervisning med stor vægt på
deltageraktivering.
Studietrin:
Startdato: 04/06-24
Tilmeldingsfrist: 02/06-24
Sted: FADL kantine
Antal dage: 2
Pris: 0 kr
TILMED DIG