Eks.forb. Biokemi

Når en patient træder ind ad døren på et hospital vil 100% af dem få foretaget en objektiv undersøgelse. Næstmest vil 95% også få taget en blodprøve. Af den grund er biokemien angiveligt det vigtigste parakliniske speciale. Og noget som alle læger - uanset speciale - berør i hverdagen.

Velkommen til det eksamensforberedende kursus i biokemi målrettet eksamenen i Mave, Tarm & Lever på 4. semester medicin bachelor. Mange oplever biokemien som en svær disciplin, og især regneopgaverne volder problemer. ATP-regnskaber, reduktionsækvivalenter, regulering af enzymer m.fl. og de mange fælder gør at tungen skal holdes lige i munden.
På kurset vil de biokemiske processer blive gennemgået med basis i Main Map kendt fra kurset på KU. Herunder også de fysiologiske & cellulære placeringer af de forskellige processer. De mere niche reaktioner springes over for at fokusere tiden på det vigtigste pensum. Kurset tager udgangspunkt i Landt & Graves Biokemi. Emnerne der gennemgås er som følger:
• Beregning af enzymaktiviteter & angivelse af enzym hoved- og underklasser
• Glykolyse & Glukoneogenese
• Syntese & nedbrydning af glykogen
• Citronsyre cyklus & Oxidativ phosphorylering
• Aminosyre omsætning
• Syntese af kolesterol, fedtsyrer & triglycerider samt disses nedbrydning
• Lipoproteiner
• Syntese og nedbrydning af ketonstoffer
• ROS’er & Oxidativt stress
• Biokemiske grundlag for udvalgte sygdomme (diabetes mellitus, alkoholisme, åreforkalkning)
• Pentosefosfat vejen
• Nukleinsyre metabolisme
For at mestre biokemien er det nødvendigt at anvende den, hvorfor der til alle emner flettes eksamensspørgsmål ind i undervisningen. Det gør at man ved endt kursus vil være godt rustet til eksamen. Kurset vil give den studerende en værktøjskasse med konkrete redskaber til at læse, anskue og løse eksamensopgaver inden for biokemiens emner.
Studietrin: 4
Startdato: 15/06-24
Tilmeldingsfrist: 12/06-24
Sted: FADL kantine
Antal dage: 2
Pris: 150 kr
TILMED DIG