Ortopædkirurgi for kandidat stud.


Det knaser lidt – skal det det? Og andre gode spørgsmål og svar om ortopædkirurgi.

- Kort introduktion og præsentation af det ortopædkirurgiske speciale
- Med fokus på skadestuearbejde; Teoretisk og praktisk undervisning om hvilke typer patienter man kan møde som stud.med. I skadestuen i følge med for- og mellemvagterne samt om lægefaglige arbejdsopgaver relateret dertil
- Nice-to-know og need-to-know som Stud. Med. I skadestuen
- Patientcases

Underviser: Emilie B. M. Ullahammer. Færdiguddannet læge i sommeren 2022 fra AAU. Har arbejdet knap 3 år som lægevikar på Ortopædkirurgisk afd. AAUH. Underviser på Bootcamp for kandidatstuderende, orto-dagene. Aktuelt KBU-læge i mellemvagtsfunktion på Ortopædkirurgisk afd. AAUH.

Målgruppe:
Kurset er målrettet til kandidatstuderende på 7. eller 8. semester der enten snart skal på kirurgisk semester eller snart skal have ophold på ortopædkirurgisk afdeling.
Sekundært er særligt interesserede 6.semesters studerende på bacheloren, som skal starte på kirurgisk semester også velkommen på kurset.
Studietrin: 7
Startdato: 24/10-23
Tilmeldingsfrist: 23/10-23
Sted: Ved Stranden 9B, 1
Antal dage: 1
Delkreds: Aalborg
TILMED DIG