Journalskrivning
At forberede deltagerne på et klinisk ophold med fokus på journalskrivning.

Ved en blanding af teoretisk- og casebaseret undervisning er basal kliniske journaloptagelse gennegået. Der er fokus på journalskrivning og mødet med patienten, herunder hvordan man møder patienten som medicinstuderende. Med udgangspunkt i journalkonceptet gennemgås anamneseoptagelse og objektiv undersøgelse.
Kurset henvender sig særligt til medicinstuderende på bachelordelen.
Studietrin: 1
Startdato: 15/11-23
Tilmeldingsfrist: 13/11-23
Sted: Ved Stranden 9B, 1
Antal dage: 1
Delkreds: Aalborg
TILMED DIG