Akut Ortopædkirurgi
At introducere og forbedre den medicinstuderendes kompetencer til de kliniske
ortopædkirurgiske problemstillinger man møder ved akutte patienter i f.eks. enskadestue. Kurset
vil primært fokusere på de akutte ortopædkirurgiske tilstande som man kan forvente at møde i en
skadestue.

Målgruppe
Studerende som er på kandidaten, da det skønnes fra underviserens side, at man her får det
optimale udbytte af kurset. Studerende som skal have et lægevikariat eller skal starte KBU. I øvrigt
studerende som skal i klinik eller studerende med generel interesse for ortopædkirurgi.
Der er plads til 25 deltagere pr. kursus.
Indhold
Kurset varer 12 timer fordelt på to dage. Kurset vil fokusere på casebaseret teoretisk gennemgang
og praktiske øvelser vedrørende diagnostik af skader i bevægeapparatet. Der vil ligeledes
gennemgås behandling af udvalgte skader, man som forvagt vil møde i den
ortopædkirurgiske skadestue, herunder frakturer, sår, forbrændinger, samt gives kort introduktion
til indikationer for og udførsel af traumekald.
Der vil desuden blive gennemgået juridiske forhold for lægevikarer samt en del af de formalia, der
kræves i forbindelse med at skrive et korte skadenotater i modsætning til indlæggelsesjournaler.
Forberedelse
Deltagerne skal medbringe relevant påklædning som muliggør undersøgelse af skulder-, hofte- og
knæregionen begge dage. Det anbefales at orientere sig om undersøgelsesteknikker i Ortopædisk
Kirurgi (8. udgave, FADL’s forlag) eller tilsvarende faglitteratur.
Underviser
Læge Magnús P. Bjarnason
Studietrin: 7
Startdato: 28/10-23
Tilmeldingsfrist: 26/10-23
Sted: Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C
Antal dage: 2
Delkreds: Aarhus
IKKE FLERE PLADSER