Neurologi
At introducere og forbedre de lægestuderendes kompetencer indenfor de mest almindelige neurologiske sygdomme.

Målgruppe

Primært rettet til studerende på kandidaten, men alle studerende der har bestået 3 semester, er velkomne. Kurset er særlig velegnet til 10. semester studerende, da en del pensumrelevante sygdomme vil indgå i kurset. Det er ligeledes meget velegnet til studerende som ønsker et lægevikariat indenfor neurologi.

Kursusindhold:
Kurset afholdes i samarbejde med NSM.
På kurset gennemgås neurologiske cases og man får mulighed for at træne neurologisk undersøgelse på hinanden. Derudover har vi inviteret patienter med forskellige neurologiske sygdomme til at komme. Du vil få mulighed for at undersøge patienterne og finde forskellige neurologisk udfald og på baggrund af dette forsøge at komme med en diagnose.


Forberedelse
Ingen forberedelse krævet, men man kan med fordel se på, hvad en neurologisk undersøgelse indeholder inden kurset.
Studietrin: 8
Startdato: 01/11-23
Tilmeldingsfrist: 30/10-23
Sted: Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C
Antal dage: 1
Delkreds: Aarhus
TILMED DIG