Funktionel Anatomi & Histologi

Formålet med kurset er at give redskaber til bedst muligt at kunne håndtere eksamen i Funktionel Anatomi & Histologi. Det gør vi ved at arbejde med forskellige aspekter af eksamen, vi kommer ind på forberedelsen til eksamen og arbejder med spørgsmål omkring planlægning af læseferie. Da pensum er meget omfattende kan vi ikke nå at repetere hele pensum, men der vil være en gennemgang af svære emner som det autonome nervesystem og immunsystemet. Kurset er opdelt i 8 moduler, som man over de to kursusdage i hold vil komme igennem samt nogle moduler, der gennemgås i fællesskab. Undervejs vil der være øvelser, hvor man har mulighed for at prøve ting af og få feedback fra en underviser. Eksempelvis gennemgår man i Modul 3 og 4 den Mundtlige eksamen i Histologi delen, hvor der vil være gode råd til fremlæggelse samt gennemgang af fordøjelsessystemet undervejs. I Modul 6 og 7 kigger vi nærmere på de Kliniske eksamensspørgsmål, hvor vi arbejder med fremgangsmåden til en undersøgelse af kranienerver, abdomen og meget mere.

Kurset henvender sig både til den studerende, der blot stræber efter at bestå eksamen samt til den mere ambitiøse studerende, der ønsker at optimere sin eksamen.
Studietrin: 2
Startdato: 11/11-23
Tilmeldingsfrist: 09/11-23
Sted: Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C
Antal dage: 2
Delkreds: Aarhus
TILMED DIG