Eksamensforb. kursus: Cellebiologi
Eksamensforberedende kursus for 1. semester
Med fokus på studieteknik, eksamenstræning og -forberedelse i forbindelse med cellebiologi
Formålet med kurset er at skabe et overblik over udvalgte dele af pensum og hjælpe den studerende til at blive klar over styrker og svagheder, således, at oplæsning til eksamen optimeres og målrettes.

Kurset vil have fokus på eksamensrelevante dele af pensum, og er dermed ikke tiltænkt som en fuldstændig gennemgang af hele pensum.

Kurset vil have fokus på tre hovedemner: Cytologi, kemi og membranfysiologi. Der vil være figurer, teori og opgaveeksempler, hvor vi i fællesskab vil hjælpe hinanden med at få styr på cellebiologien som helhed. Kurset er overordnet målrettet den studerende som gerne vil have hjælp til at gennemgå basale dele af pensum. Der er dermed ikke tale om et detaljeorienteret kursus, men et kursus med fokus på de overordnede elementer.
Studietrin: 1
Startdato: 25/11-23
Tilmeldingsfrist: 23/11-23
Sted: Nørre Allé 32, 8000 Aarhus C
Antal dage: 2
Delkreds: Aarhus
TILMED DIG